Honduras

Skriftlig fråga 2009/10:47 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 5 oktober

Fråga

2009/10:47 Honduras

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Honduras folkvalde president Manuel Zelaya störtades för tre månader sedan och flögs av kuppmakarna till Costa Rica. Han har nyligen återvänt och befinner sig på Brasiliens ambassad. Därifrån har Zelaya uppmanat sina anhängare att samlas för att protestera mot kuppregeringen, vilket de gjorde. Några timmar senare plockade regimen fram ett dekret som upphäver medborgarnas grundlagsskyddade fri- och rättigheter under 45 dagar. Det innebär att regeringen kan stänga tidningar och radio/tv-stationer som angriper fred och allmän ordning och som uppmanar till våld. I går morse stängdes därför Radio Globo och tv-stationen Canal 36, som bägge varit starkt kritiska till regimen. Alla möten, demonstrationer och folksamlingar som inte har godkänts av myndigheterna förbjuds och polis och militär får rätt att göra vad som krävs för att upprätthålla ordning och säkerhet i republiken.

Läget i Honduras var spänt, biståndsarbetare och medier har rapporterat om våld mot demonstranter. Honduras militär står bakom kuppen och denna hotar att återföra den nu demokratiserade världsdelen till sitt förflutna med olika militärdiktaturer.

Sverige och EU bör stödja den panamerikanska samarbetsorganisationen OAS och USA:s strävanden att återupprätta demokratin i Honduras.

På vilka sätt understöder utrikesministern i Sverige och i EU strävanden för att återupprätta demokratin i Honduras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-10-05 Anmäld: 2009-10-08 Besvarad: 2009-10-14 Svar anmält: 2009-10-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-14)