Homosexuellas situation inom amerikanska försvarsmakten

Skriftlig fråga 2005/06:1736 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 1 juni

Fråga 2005/06:1736 av Ulf Holm (mp) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Homosexuellas situation inom amerikanska försvarsmakten

I USA är homosexualitet i princip förbjudet inom försvarsmakten. Den uppmärksammade så kallade dont ask, dont tell-lagstiftningen har också en internationell dimension då Sverige samarbetar militärt med USA i flera länder. Att som homo- eller bisexuell befinna sig i den mer eller mindre homofoba miljö som råder till följd av nämnd lagstiftning medför självklart en mycket stor påfrestning för till exempel en svensk försvarsanställd.

I flera länder i Europa förbereds eller diskuteras nu lagstiftning som avser att utesluta homo- eller bisexuella från en rad offentliga tjänster. Detta har Sverige reagerat kraftfullt mot. Om inte den amerikanska lagstiftningen rörande anställda inom försvarsmakten förändras riskerar våra påtryckningar i vår egen världsdel att inte bli hörsammade.

Försvarsministern avser under snar framtid att besöka USA, bland annat för ett möte med sin amerikanska kollega Donald Rumsfeld.

Mot den bakgrunden vill jag fråga försvarsministern hur hon avser att adressera frågan om homo- och bisexuella i försvaret i mötet med sin amerikanska kollega?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-06-01 Anmäld: 2006-06-01 Besvarad: 2006-06-12 Svar anmält: 2006-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-12)