homosexuella iranier

Skriftlig fråga 2003/04:716 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 6 februari

Fråga 2003/04:716

av Tasso Stafilidis (v) till statsrådet Barbro Holmberg om homosexuella iranier

Den politik som regeringen i dag bedriver när det gäller uppehållstillstånd för flyktingar innebär att man inte tar andra länders lagar på allvar som instrument för respektive lands rättsskipning. På annat sätt kan jag inte tolka statsrådets uttalande att det faktum att Iran har dödsstraff för homosexuella inte innebär att homosexuella riskerar dödsstraff. De homosexuella som inte riskerar dödsstraff skulle då vara de som lever i total avhållsamhet ("Man måste så att säga ha begått brottet för att riskera straff", DN-intervju den 5 februari). Troligen skulle problemet med förtvivlade homosexuella flyktingar från Iran inte ha uppkommit om alla de som avvisas tillhörde den kategorin. Även i Sverige gäller att man endast kan bli fälld för ett brott om man avslöjas @ det innebär ju knappast att de som bryter mot lagarna ska kunna slå sig till ro med att risken för avslöjande är liten. Konsekvensen av statsrådets uttalande vad gäller skyddet för homosexuella iranier är att regeringen förespråkar en motsvarande tolkning av svenska lagar.

Min fråga till statsrådet Barbro Holmberg är:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta med anledning av det ovan anförda?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-02-06 Anmäld: 2004-02-10 Besvarad: 2004-02-18 Svar anmält: 2004-02-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-02-18)