Homo- och transfobi i Sverige

Skriftlig fråga 2012/13:680 av Bergstedt, Hannah (S)

Bergstedt, Hannah (S)

den 30 juli

Fråga

2012/13:680 Homo- och transfobi i Sverige

av Hannah Bergstedt (S)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

EU:s byrå för fundamentala rättigheter (FRA) har presenterat den största undersökningen hittills om hatbrott mot och diskriminering av hbtq-personer, där 93 000 personer har svarat. Resultatet är skrämmande. Under en femårsperiod har 26 procent av deltagarna i undersökningen hotats eller utsatts för våld. Av de tillfrågade skolungdomarna är det två av tre personer som döljer eller ljuger om sin sexuella läggning på grund av rädsla.

60 procent av de ungdomar som definierar sig som hbtq-personer blir utsatta för negativa kommentarer i skolan, och 80 procent av dem som svarat rapporterar om den mobbning som hbtq-personer utsätts för. Av dem som besvarat enkäten har 19 procent känt sig diskriminerade då de sökt arbete. Unga hbtq-personer blir diskriminerade dagligen. Det är så illa att minst en av fyra utsatts för våld eller hot under den senaste femårsperioden, och samtidigt känner många att det är lönlöst att anmäla den här typen av brott.

Vi socialdemokrater kräver att den svenska regeringen visar en tydlig politisk linje och då inte bara i ord, utan också i handling. Vi anser att det krävs en aktiv plan för att motverka homofobi och transfobi såväl på nationell nivå som på EU-nivå och att vi får en heltäckande diskrimineringslagstiftning som även går utanför arbetsmarknaden. Statsrådet måste berätta vad regeringen avser att göra i Sverige för att få ett samhälle där inte någon ska bli utsatt för diskriminering.

Vilka initiativ i fråga om homo- och transfobi i Sverige avser statsrådet att ta utifrån EU-rapporten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-07-30 Besvarad: 2013-08-13 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-13)