Homeopatiska läkemedel

Skriftlig fråga 2009/10:944 av Wallin, Gunnel (c)

Wallin, Gunnel (c)

den 24 juni

Fråga

2009/10:944 Homeopatiska läkemedel

av Gunnel Wallin (c)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

När EU-direktiven införlivas i svensk lagstiftning leder det till yrkesförbud för svenska yrkesmän och yrkeskvinnor. Däremot kan samma yrkesgrupp i Europa fortsätta att arbeta då varje land väljer hur de införlivar och tillämpar direktiven i sin inhemska lagstiftning. Läkemedelsverket informerade terapeuterna att frilistningen upphör per den 30 april 2011.

Alla de företag som arbetar yrkesverksamt inom privatvården och är egenföretagare drabbas och kan inte använda de homeopatiska läkemedel som krävs. En professionell homeopatisk behandling kräver tillgång till ca 4 000 olika homeopatiska läkemedelssubstanser. För närvarande finns 663 registrerade produkter där flera leverantörer har produkter med samma substans.

Hårdast drabbas patienterna som inte längre kommer att ha tillgång till de homeopatiska läkemedelssubstanserna som en professionell terpeuter förskriver. De som arbetar med homeopatiska läkemedel kommer nu starkt att påverkas framför allt för att de inte kommer att kunna ge den vård som övriga EU-medborgare har möjligheten att få.

Det finns ingen anmäld skada av homeopatiska läkemedel, och inga biverkningar från homeopatika har rapporteras.

Hur vill socialministern ge svenska medborgare möjlighet till fortsatt professionell homeopatisk behandling och yrkesutövarna möjlighet och tillgång till homeopatika på laglig väg?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-24 Anmäld: 2010-06-28 Besvarad: 2010-06-30 Svar anmält: 2010-07-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-30)