Höjt tak i a-kassan

Skriftlig fråga 2011/12:764 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 11 september

Fråga

2011/12:764 Höjt tak i a-kassan

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Statsrådet har i en intervju motsatt sig höjt tak i a-kassan, vilket påstås kosta tusentals jobb. Även om påståendet fått grönt ljus av en stor morgontidnings så kallade Faktakoll har andra, som TCO:s utredare, starkt ifrågasatt resonemanget och pekat på en rad svagheter i de ”vetenskapliga” resonemangen. Om nu a-kassa är så fördärvlig för sysselsättningen borde givetvis statsrådet förespråka ännu lägre tak i den eller rent av att a-kassa och fackföreningar förbjöds. Det går säkert att hitta någon nationalekonom som med hjälp av teori skulle kunna visa på hur ännu fler jobb då skulle uppstå.

Det bör också noteras att regeringens idé om att reglera a-kasseavgiften utifrån arbetslösheten i branschen nu ifrågasätts av statsråd själva. Tidigare var detta också en ”nationalekonomisk sanning”; åtgärden skulle hålla tillbaka lönekrav och på så sätt ge fler jobb. Ingen sådan effekt har kunnat uppvisas.

Med ett socialdemokratiskt synsätt är a-kassan en omställningsförsäkring, och den trygghet denna ger gör det lättare för människor att hitta rätt jobb, det vill säga ett som svarar mot vederbörandes kompetens, vilket också måste vara det mest samhällsekonomiskt effektiva.

Vilka mer generella och empiriska fakta och underlag ligger till grund för statsrådets teorier om att höjt tak i a-kassan skulle innebära en minskning med just 30 000 jobb?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-09-11 Anmäld: 2012-09-13 Besvarad: 2012-09-19 Svar anmält: 2012-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-19)