Höjda lokalkostnader för Försvarsmakten

Skriftlig fråga 2014/15:276 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Fortifikationsverket är den myndighet som har ansvar för att tillhandahålla och hyra ut ändamålsenliga lokaler till Försvarsmakten. Försvarsmaktens lokalkostnader utgjorde enligt myndighetens årsredovisning 2,35 miljarder under 2014, vilket är en betydande summa av hela anslaget för myndigheten.

Fortifikationsverket har som andra fastighetsförvaltande myndigheter ett avkastningskrav. Under 2015 ska Fortifikationsverket i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital om 4,2 procent.

I Fortifikationsverkets regleringsbrev för 2015 står det att en ny modell för avkastningskravet håller på att tas fram. Detta sker enligt uppgift i dialog mellan myndigheten och Finansdepartementet. Den nya modellen avses att införas från och med den 1 januari 2016.

Skulle Fortifikationsverkets nya modell för avkastningskrav innebära ett högre avkastningskrav för myndigheten riskerar det att innebära dyrare lokalkostnader för Försvarsmakten. Detta skulle i så fall urholka de tillskott som försvaret kommer att tillföras de närmaste åren – något som skulle vara olyckligt i ett läge med större säkerhetspolitisk osäkerhet än på länge.

 

Min fråga till försvarsminister Peter Hultqvist är hur den nya modellen för Fortifikationsverkets avkastningskrav kommer att påverka Försvarsmaktens kostnader. 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-03-06 Överlämnad: 2015-03-06 Anmäld: 2015-03-10 Svarsdatum: 2015-03-18 Sista svarsdatum: 2015-03-18
Svar på skriftlig fråga