Höjda avgifter från Livsmedelsverket

Skriftlig fråga 2019/20:1067 av Magnus Oscarsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Den 1 januari höjde Livsmedelsverket timtaxan för kontrollen av livsmedelsföretag som har Livsmedelsverket som kontrollmyndighet. Timtaxan höjdes med nästan 30 procent från 1 225 kronor per timme till 1 720 kronor per timme.

Sveriges lantbrukare kämpar med små marginaler, sten läggs på bördan och urholkar förutsättningarna för att bedriva verksamheten. I detta är kostnaderna för byråkrati en drivande faktor.

För den livsmedelsstrategi regeringen med bred förankring genom prop. 2016/17:104 bedriver, anges tydligt målsättningen under Mål för det strategiska området Regler och villkor (kap 5.6.1) att utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten.

Min fråga till statsrådet Jennie Nilsson är därför:

 

Hur anser statsrådet att denna kraftiga höjning av timtaxan för kontrollen av livsmedelsföretag harmoniserar med de utsatta mål för landets livsmedelsstrategi som regeringen ska driva?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-03-09 Överlämnad: 2020-03-09 Anmäld: 2020-03-10 Svarsdatum: 2020-03-18 Sista svarsdatum: 2020-03-18
Svar på skriftlig fråga