Höjd skatt på vattenkraft

Skriftlig fråga 2012/13:122 av Bolund, Per (MP)

Bolund, Per (MP)

den 20 november

Fråga

2012/13:122 Höjd skatt på vattenkraft

av Per Bolund (MP)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Skatteverket planerar för närvarande att förändra taxeringsvärdena för vattenkraftverk inför år 2013. Dessa taxeringsvärden ska sedan gälla i sex år. Förändringen innebär att taxeringsvärdena stiger med i genomsnitt 50 procent. Detta motsvarar en årlig ökning av skatten på vattenkraft med ca 2 miljarder kronor.

Miljöpartiet har i sitt budgetförslag en höjning av skatten på vattenkraft med 1 miljard kronor per år. Energiministern har i ett pressmeddelande den 3 oktober uttalat: ”Att försämra förutsättningarna för vattenkraft på det sätt Miljöpartiet nu föreslår är helt främmande för mig.” Trots det planerar man nu för en dubbelt så stor höjning av skatten på vattenkraft som den Miljöpartiet föreslår i budgeten.

Mot bakgrund av statsrådets tydliga uttalande den 3 oktober vill jag fråga:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att motverka den planerade höjningen av skatten på vattenkraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-20 Anmäld: 2012-11-21 Besvarad: 2012-11-28 Svar anmält: 2012-11-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-11-28)