Höjd fastighetsskatt

Skriftlig fråga 2008/09:109 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 17 oktober

Fråga

2008/09:109 Höjd fastighetsskatt

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Senast den 15 oktober ska 2,2 miljoner småhusägare ha fått sina deklarationsblanketter och broschyrer från Skatteverket. De allra flesta husägare i landet kommer att få höjd fastighetsskatt 2009. Den genomsnittliga upptaxeringen för landets småhusägare beräknas i Skatteverkets prognos bli ca 35 procent. Skåne hamnar högst med ca 40 procents högre taxeringsvärden, och Norrbotten lägst med ca 26 procent. Endast två kommuner, Dorotea och Norsjö i Västerbotten, får sänkta taxeringsvärden. Det genomsnittliga taxeringsvärdet i landet för ett småhus kommer att ligga på 1,2 miljoner, och i Stockholm ungefär det dubbla. Hur många som totalt sett får höjd fastighetsskatt vet bara finansministern och den uppgiften kan gärna inrymmas i svaret på denna fråga.

I valrörelsen utlovades ett tak på 2 500 kronor som sedan innan propositionen om förändrad fastighetsskatt lades höjdes till 4 500 i regeringens promemoria. Propositionen landade sedan i 6 000 kronor men taket var också indexerat. Uppskattningsvis 60 procent av småhusägarna låg under taket på 6 000 kronor och får därför höjd fastighetsskatt av det skälet.

Fler får höjd fastighetsskatt genom indexeringen. Enligt skriften Våra pengar hösten 2008 från Regeringskansliet så beräknas taket i fastighetsskatten 2009 att bli 6 349 kronor för småhus. Det ”tak” på 6 000 kronor som annonserades i samband med att fastighetsskatten omvandlades har därmed höjts med 5,8 procent.

Min fråga till statsrådet är om han med anledning av det anförda fortfarande drar slutsatsen att fastighetsskatten inte höjs för vanligt folk.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-10-17 Anmäld: 2008-10-17 Besvarad: 2008-10-22 Svar anmält: 2008-10-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-22)