Höjd bensinskatt

Skriftlig fråga 2006/07:1488 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 11 juli

Fråga

2006/07:1488 Höjd bensinskatt

av Peter Hultqvist (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Under valrörelsen markerade flera av högeralliansens partier att de avsåg att sänka bensinskatten i den händelse att de skulle vinna valet. Efter valet lät alliansregeringen den indexering som är kopplad till bensinskatten ligga fast. Nu aviserar dessutom miljöminister Andreas Carlgren en höjd bensinskatt i den planerade klimatpropositionen. Det är uppenbart att valrörelsens budskap inte stämmer med besked som dessa.

Min fråga till finansministern är:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att skapa trovärdighet åt det förhållande att det i valrörelsen gavs ett besked och nu i regeringsställning ett annat när det gäller bensinskatten? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-07-11 Besvarad: 2007-07-25 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-25)