höjd åldersgräns och ersättning för praktiserande läkare

Skriftlig fråga 2003/04:1608 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 8 september

Fråga 2003/04:1608

av Lena Adelsohn Liljeroth (m) till socialminister Lars Engqvist om höjd åldersgräns och ersättning för praktiserande läkare

Från såväl politiskt som nationalekonomiskt håll betonas nu vikten av att svenska folket inte ska pensionera sig "för tidigt", utan helst fortsätta arbeta längre upp i åren. Många vill också göra det.

Riksdagen kommer förmodligen under nästa riksdagsår att fatta ett beslut om höjd åldersgräns för praktiserande läkare i "lagen om läkarvårdsersättning" från 67 till 70 år.

Från Läkareförbundets sida har man dock uppenbarligen efter kontakter med Socialdepartementet trott att den höjda åldersgränsen skulle ha införts före den 1 januari 2004, vilket inneburit att många läkare @ i god tro @ under 2003 tecknat nya hyreskontrakt och avtal med sin personal. Så är fallet till exempel för min privatpraktiserande gynekolog (och många andra), som nu efter fyllda 67 hamnat utanför den nationella taxan.

Då hon förväntade sig att den höjda åldersgränsen skulle genomföras från föregående årsskifte förberedde hon heller inte sina patienter på den höjda kostnaden. De kvinnor, varav många är äldre, som kommer till hennes mottagning får nu betala en betydligt högre summa pengar än tidigare.

Mot denna bakgrund vill jag fråga socialministern från när den nya åldersgränsen för praktiserande läkare kommer att gälla.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-09-08 Besvarad: 2004-09-13 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-13)