Högteknologiska och klimateffektiva arbetstillfällen i Västsverige

Skriftlig fråga 2019/20:35 av Ann-Sofie Alm (M)

Ann-Sofie Alm (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Preemraff i Lysekil har långt framskridna och finansierade planer för att möjliggöra en grönare, snabbare omställning till miljövänligare drivmedel. Denna satsning är på väg att stoppas på rent aktivistiska grunder av Miljöpartiet i regeringen.

Västsverige och norra Västra Götaland är därför på väg att förlora en stor mängd arbetstillfällen och en makalös investering på 15 miljarder kronor inom en industriell och högteknologisk sektor.

Dessa arbetstillfällen kommer istället att flyttas utomlands till länder som inte har lika strikta miljöregler som Sverige.

Preems raffinaderi i Lysekil är det största i Skandinavien och ett av Europas främsta när det kommer till miljö- och klimateffektivitet.

Västsvensk industri behöver stärkas. Kommunerna i norra Västra Götaland är i skriande behov av arbetstillfällen; det är väldigt många offentliga tjänster som har en budget som med all vilja i världen inte går att få ihop på sista raden.

Klimatet är i behov av en snabbare omställning men det hjälper inte att Sverige klarar sitt inhemskt uppsatta mål om klimatet globalt försämras, det förlorar vi alla på.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att rädda kvar Preemraff och andra västsvenska, högteknologiska och klimateffektiva arbetstillfällen i Västsverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-20 Överlämnad: 2019-09-23 Anmäld: 2019-09-24 Svarsdatum: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-02
Svar på skriftlig fråga