Högsta domstolen i Israel och ICC

Skriftlig fråga 2005/06:51 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 27 september

Fråga 2005/06:51 av Luciano Astudillo (s) till utrikesminister Laila Freivalds (s)

Högsta domstolen i Israel och ICC

Högsta domstolen i Israel har i ett avgörande domslut trotsat Internationella domstolen i Haag. Muren är legitim då den syftar att skydda bosättare. Samtidigt begär man att vissa delar av muren ska ändras för att den oproportionerligt drabbar palestinier. Med de nya dragningarna av muren inkorporeras 80 % av israeliska bosättare på Västbanken.

Den israeliska regeringen har modigt beslutat att evakuera 8 000 bosättare från Gaza. Men bosättningar och bosättare fortsätter att vara ett problem. Det finns 150 bosättningar på Västbanken och i östra Jerusalem med ett sammanlagt invånarantal på över 400 000 bosättare. I ett sekel har Israel garanterat omvärlden att bosättningarna har frusits och att enbart naturlig tillväxt tillåtits. Tyvärr är det inte sant. Under 2004 ökade antalet bosättare med 6 %, vilket kan jämföras med befolkningstillväxten i Israel på 2 %. Det är uppenbart att existerande bosättningar tillåtits växa och att nya bosättningar byggts. Vissa bosättningar har godkänts i expressfart av regeringen medan andra har fått regeringens tysta medgivande.

Vad ämnar Sverige göra för att upprätthålla förtroendet för den internationella rätten och ICC:s beslut när Israels regering och rättsapparat vägrar att följa internationella domstolens rådgivande beslut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-09-28 Anmäld: 2005-09-29 Besvarad: 2005-10-05 Svar anmält: 2005-10-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-10-05)