Högspänningsledning i Sörmland

Skriftlig fråga 2019/20:757 av Lotta Finstorp (M)

Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Som ett industritungt, exportberoende land har Sverige – och därmed Södermanland – utmaningar som på många sätt är större än andra länders. Tung industri medför betydande utsläpp. Samtidigt ger det Sverige möjligheter att bidra till faktisk förändring i världen. Om Sverige lyckas minimera utsläppen kan det vara ett föredöme för andra länder, samtidigt som svensk konkurrenskraft lyfts till frontlinjen.

Därför är det positivt att SSAB i Oxelösund ska lägga om sin produktion till en helt fossilfri produktion år 2045. Det första steget mot detta blir att från höga nivåer av koldioxidutsläpp från järnmalmsreduktionen i masugnarna flytta produktion till en ny ljusbågsugn. Ugnen kräver en kraftigt ökad elproduktion, och kapaciteten genom Sörmland måste därför påtagligt ökas.

Den planerade ledningens effekt kommer att ske via två sambyggda 130 kilovolts ledningar. Det är tillräckligt för SSAB:s behov i ett första skede, men framgent är företagets behov 400 kilovolts högspänningsledningar.

Oron hos de berörda markägarna är mycket stor. En 40–45 meter bred ledningsgata tas i anspråk för luftledning. Kraftledningstornen kommer att vara 45–60 meter höga och placeras med 200 meters mellanrum. Det fysiska intrånget, samt den strålning som högspänningsledningen ger, kommer att påverka, förändra och utmana deras livsverk för alltid.

För att minska påverkan i natur- och boendemiljön är en möjlighet att dra så stor del som möjligt av den nya ledningen under jord.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i syfte att de planerade kraftledningarna inte ska påverka berörda markägare negativt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-15 Överlämnad: 2020-01-16 Anmäld: 2020-01-17 Svarsdatum: 2020-01-22 Sista svarsdatum: 2020-01-22
Svar på skriftlig fråga