Högskolors och universitets lagliga möjligheter att hyra ut bostäder till internationella studenter

Skriftlig fråga 2007/08:372 av Damberg, Mikael (s)

Damberg, Mikael (s)

den 29 november

Fråga

2007/08:372 Högskolors och universitets lagliga möjligheter att hyra ut bostäder till internationella studenter

av Mikael Damberg (s)

till statsrådet Lars Leijonborg (fp)

Enligt regeringens beslut om en ny förordning om statliga myndigheters lokalförsörjning som trädde i kraft den 1 november 2007 är det inte tillåtet för högskolor och universitet att upplåta lägenheter åt internationella studenter utanför utbytesavtal, till exempel mastersstudenter.

Den tidigare lagstiftningen på området var ett stort problem och många högskolor och universitet bröt mer eller mindre mot gällande regelverk när de trots allt hyrde ut lägenheter till de internationella studenterna.

Regeringens nya förordning på området omfattar av någon outgrundlig anledning inte de internationella studenter som står utanför ett utbytesprogram. Resultatet om denna nya förordning följs är att universitet och högskolor blir tvungna att säga upp lägenheter som de tidigare hyrt ut åt till exempel mastersstudenter. Risken finns att studenter kommer att tvingas avbryta sina studier om de ej lyckas få tag i en annan bostad. Det finns dessutom en uppenbar risk att Sveriges internationella rykte som ett bra land för universitets- och högskolestudier försämras.

Jag vill fråga statsrådet vilka motiv som ligger bakom regeringens beslut att undanta till exempel mastersstudenter från möjligheten att hyra en studentbostad av universitet och högskolor.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-29 Anmäld: 2007-11-29 Besvarad: 2007-12-05 Svar anmält: 2007-12-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-05)