Högre kvalitet i skolan

Skriftlig fråga 2017/18:530 av Thomas Finnborg (M)

Thomas Finnborg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Alla elever ska ha rätt till en bra utbildning, och det ska inte spela någon roll varifrån du kommer eller vem du är. Detta ställer krav på att alla skolor är bra skolor, att lärare har höga förväntningar på alla sina elever och att eleverna tar sitt ansvar. Då krävs skickliga lärare, mer undervisningstid, tydligare kunskapsuppföljning och en lugn arbetsmiljö.

Skolinspektionen är den myndighet som arbetar med inspektion och tillsyn av skolor. Tillsynen ska bidra till en trygg arbetsmiljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever.

Nyligen slog Lärarnas Riksförbund larm om situationen på en del av landets skolor efter att ha granskat och analyserat samtliga av Skolinspektionens beslut för 128 prioriterade högstadieskolor som fick kritik och tillsyn under 2016.

Läsningen är förfärande, och på ett stort antal skolor vittnar elever och lärare om en kaosartad skolmiljö med bråk, kränkningar, bristande studiero, vandalisering och otrygghet. Personalen räcker varken till för att garantera undervisningens kvalitet eller elevernas säkerhet. På många håll är även andelen nyanlända stor, vilket ställer extra krav på mer resurser, och på många skolor brister det i stöd till enskilda elever. Likaså finns det en fara för minskad likvärdighet mellan skolor.

Utvecklingen är oroande och kräver handling. Mot bakgrund av det ovanstående vill jag därför fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att höja kvaliteten i den svenska skolan och säkerställa att alla elever får en bra utbildning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-12-21 Överlämnad: 2017-12-21 Sista svarsdatum: 2018-01-04 Svarsdatum: 2018-01-10 Anmäld: 2018-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga