högkostnadsskyddet

Skriftlig fråga 2001/02:683 av Berglund Nilsson, Mona (s)

Berglund Nilsson, Mona (s)

den 7 februari

Fråga 2001/02:683

av Mona Berglund Nilsson (s) till socialminister Lars Engqvist om högkostnadsskyddet

Beroende på var man bor och på vilken sjukdom eller vilket funktionshinder man har blir avgifterna för vården och hjälpen olika stora. Avgifterna kan variera under ett år mellan 2 000 och 18 000 kr. Genomsnittspatienten betalade 2 000@5 000 kr per år för hälsa och sjukvård, hjälpmedel och sjukresor. Högst avgift betalade de patienter med psykos. Där är de regionala skillnaderna mycket stora. Psykospatienterna fick betala närmare 5 000 kr mer i det dyraste landstinget.

Högkostnadsskydden har stor betydelse men då avgiftssystemen inte är samordnade kan en patient med omfattande behov få stora kostnader inom en kort tid. Det finns en risk att de med stora behov och låga inkomster avstår från vård och läkemedel på grund av avgiften.

Vad ämnar socialministern vidta för åtgärder för att de olika avgiftssystemen ska kunna samordnas på ett bättre sätt än i dag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-02-07 Anmäld: 2002-02-12 Besvarad: 2002-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-02-13)