Högkostnadsskyddet inom sjukvården

Skriftlig fråga 2005/06:1440 av Heinemann, Kerstin (fp)

Heinemann, Kerstin (fp)

den 20 april

Fråga 2005/06:1440 av Andre vice talman Kerstin Heinemann (fp) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Högkostnadsskyddet inom sjukvården

Utvecklingen av ett nationellt IT-system inom vården ska nu äntligen starta. I samband med detta vill jag uppmärksamma frågan om högkostnadsskyddet inom vården. Det finns i dag ett problem speciellt för äldre människor, oftast med många olika besök inom sjukvården: att de inte alltid kommer ihåg att ta med sig sitt högkostnadskort eller den blankett som finns för att fylla i betalda vårdavgifter. Alla har inte någon anhörig eller någon vårdpersonal med sig vid besöken, som kan hjälpa till att komma ihåg. Om inte högkostnadskortet finns med måste patienten betala vårdavgiften. Anhöriga får då ta tag i detta, men enligt uppgift är det inte möjligt att få tillbaka erlagd avgift. Detta innebär en onödig kostnad för patienten och mycket besvär för anhöriga.

Vad gäller högkostnadsskyddet för läkemedel fungerar det ju i dag nationellt utan att kunden ens behöver ha med sig kortet vid inköp av läkemedel. I ett nationellt system för sjukvården borde det vara möjligt att registrera avgifterna respektive högkostnadsskyddet på samma sätt.

Därför vill jag fråga vård- och omsorgsminister Ylva Johansson:

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att registrering av vårdavgifter och högkostnadsskydd också ska kunna införas i det kommande IT-baserade systemet för sjukvården?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-04-20 Anmäld: 2006-04-20 Besvarad: 2006-04-26 Svar anmält: 2006-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-26)