Höginblandade biodrivmedel

Skriftlig fråga 2012/13:549 av Bergström, Stina (MP)

Bergström, Stina (MP)

den 30 maj

Fråga

2012/13:549 Höginblandade biodrivmedel

av Stina Bergström (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

I tidigare svar på skriftlig fråga om beskattning av höginblandade biodrivmedel (2012/13:451) gav Anders Borg exempel på vilka biodrivmedel som kan få skattebefrielse vid höginblandning. Där nämndes inte hydrerade vegetabiliska oljor (HVO). Vi skulle därför vilja ha ett förtydligande kring huruvida HVO kommer att få skattebefrielse vid höginblandning eller ej.

Min fråga till finansministern är därför:

Kommer HVO att få skattebefrielse då det höginblandas som biodrivmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2013-05-30 Inlämnad: 2013-05-30 Svar anmält: 2013-06-05 Besvarad: 2013-06-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-05)