Höghastighetståg

Skriftlig fråga 2015/16:480 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Sverigeförhandlingen handlar om att Sverige så snabbt som möjligt ska få sin första höghastighetsjärnväg, där tågen ska kunna köra i 320 kilometer i timmen. Tågen kommer att kunna köra från Stockholm till Göteborg på två timmar och till Malmö på två och en halv. Trafikverket har bedömt att 2035 är ett mål för när höghastighetsjärnvägen ska vara utbyggd i sin helhet och ha fått trafik.

Vid ett besök i Kina fick trafikutskottet se hur de bygger höghastighetsjärnväg i Kina. De bygger på broar, vilket förkortar byggtiden avsevärt, och deras beräkning är att de kan bygga samma sträcka på endast fem år.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är:

 

Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att skapa förutsättningar för Trafikverket att gå över till det kinesiska byggsättet, som dessutom sparar värdefull mark och ger en säkrare järnväg utan plankorsningar?
Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-12-10 Överlämnad: 2015-12-11 Anmäld: 2015-12-14 Svarsdatum: 2015-12-28 Sista svarsdatum: 2015-12-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga