Högerextremism som symtom på sönderfall

Skriftlig fråga 2013/14:498 av Bergstedt, Hannah (S)

Bergstedt, Hannah (S)

den 14 mars

Fråga

2013/14:498 Högerextremism som symtom på sönderfall

av Hannah Bergstedt (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Statsministern har gett följande kommentar till det högerextrema terrordådet i Malmö:

Vi har alla ett ansvar för att inte föra in hatet i svensk politik. Vi bör möta extremister med att i stället levandegöra demokratin och debatten och möta de samhällsproblem som finns med konkret politik.

Jag tycker att statsministern något individualiserar problematiken; det låter som om det enbart handlar om enskilda politiska aktivisters ställningstagande för eller emot våldsanvändning. Hat och våld är också ett strukturellt fenomen som främjas av vissa mekanismer i samhället. Hög arbetslöshet, social utslagning, social misär och en allmän känsla av utanförskap och av att lämnas vid sidan av utgör strukturella grunder för framväxten av extrema och våldsbejakande idéer. Högerextremism och högerpopulism i Europa och Sverige är ju symtom på en ekonomisk kris, på sociala klyftor och samhälleligt sönderfall. Det vore rimligt att statsministern mer tydligt redovisar annan konkret politik än skattesänkningar.

Jag har följande fråga:

Genom vilken konkret politik avser statsministern att möta sönderfallet av Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-14 Anmäld: 2014-03-14 Besvarad: 2014-03-19 Svar anmält: 2014-03-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-19)