Hög sjukfrånvaro hos kvinnor

Skriftlig fråga 2019/20:65 av Katarina Brännström (M)

Katarina Brännström (M)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

Under väldigt många år har det kommit rapporter om att kvinnors sjukfrånvaro är mycket hög och stiger. Detta får allvarliga konsekvenser på många sätt. Ekonomiskt betyder det att kvinnor generellt får sämre löneutveckling och i det längre perspektivet får lägre pensioner.

Regeringen har vidtagit flera åtgärder, och det antogs ett brett åtgärdsprogram 2015, men vi ser ändå att skillnaden mellan män och kvinnor har vuxit sedan 2015 och är fortsatt stor. Störst är problemen inom offentlig sektor, där sjuktalen är störst. På senare år är det främst psykiska diagnoser som vuxit lavinartat, och där är sjukfrånvaron hos kvinnor ca 30 procent högre än hos män med samma diagnoser. Så trots satsningar och olika försök att pressa ned sjukfrånvaron har skillnaderna tvärtom ökat under senare år.

Min fråga till statsrådet Annika Strandhäll är:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att minska sjukfrånvaron och framför allt för att minska skillnaderna mellan män och kvinnor när det gäller sjukskrivning?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Överlämnad: 2019-09-30 Anmäld: 2019-10-01 Inte besvarad: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga