Hög musik i bostadsområden

Skriftlig fråga 2016/17:55 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Under många år har invånare på flera håll i Sverige upprepade gånger fått sina hemmakvällar och sin nattsömn störda av att fordon kör förbi och spelar musik på mycket hög volym med kraftfull ljudanläggning. Ett problem som i stort sett pågår dygnet runt alla dagar i veckan, men främst fredag och lördag. Både kommuner och polisen har vittnat om en ohållbar situation där alla medel har använts för att få till en förändring utan resultat. Jag besökte själv Arvika i slutet av september för att möta uppgivna poliser och kommunalråd. Polisen räknade lätt upp tjugo orter i regionen som har samma problem. Medierna har flera gångar rapporterat om frågan och det är tydligt att problemet är stort och berör många medborgare runt om i vårt land.

Ordningslagen reglerar det som anses röra den allmänna ordningen. Lagen har 20 år på nacken och det finns starka indikationer på att lagen behöver uppdateras. De juridiska verktyg som står till förfogande för att beivra störande ljud nattetid är på många vis väldigt otympliga och långsamma i förhållande till eventuell förseelse. Avrapporteringen är oerhört trögjobbad och polisen själv efterlyser en aktuell ordningsbot kopplad till detta problem. Något som i nuläget inte finns.

Arvika har under de senaste sju åren försökt få till en lokal ordningsföreskrift för att hantera problemet. Även Torsby har ansökt och fick nyligen besked i frågan. Förslagen har i samtliga fall avslagits av länsstyrelsen i Värmland. Tolkningen som länsstyrelsen gör är att lagen enbart handlar om att störa den allmänna ordningen och trafikanter som vistas på offentlig plats, medan de som störs av musiken räknas som omkringboende.

Länsstyrelsen i Dalarna har en annan åsikt och där beviljades under sommaren Mora kommuns lokala ordningsföreskrifter, som är utformade för att polisen ska kunna lagföra och bötfälla personer som spelar hög musik i bostadsområden. Tal eller musik med så hög volym att det uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får nu inte ske utan polismyndighetens tillstånd. Ett välkommet besked som fler kommuner borde få möjlighet till. Dock finns problem även i Moras lokala ordningsföreskrifter då inget föraransvar förtydligas. Det medför att det är svårt att utreda vem i bilen som är ansvarig för ljudvolymen.

Bästa framkomliga väg borde vara att få möjlighet att kunna rapportera för detta brott med ordningsföreläggande, att det ska finnas stöd för detta i lag och att det är föraransvar. Oavsett detta finns det en otydlighet i dagens lagstiftning och som dessutom inte är anpassad efter dagens behov. Bara att problemet bedöms olika bland länsstyrelserna tydliggör att ett förtydligande av lagen behövs.

Därför är min fråga till statsrådet Anders Ygeman:

 

Vad avser statsrådet att göra för att det ska bli möjligt för polisen att utfärda ordningsbot och för att ge kommunerna rätten att genom lokala ordningsföreskrifter eller genom trafikförordningen förhindra fordonstrafik med hög musik i bostadsområden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Överlämnad: 2016-10-03 Anmäld: 2016-10-11 Svarsdatum: 2016-10-12 Sista svarsdatum: 2016-10-12
Svar på skriftlig fråga