Hjärt-lungräddning i skolan

Skriftlig fråga 2019/20:892 av Kalle Olsson (S)

Kalle Olsson (S)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Hjärt-lungräddning (HLR) är en livsviktig kunskap. Varje år räddas många människor som drabbats av plötsligt hjärtstopp tack vare personer i omgivningen som är förtrogna med HLR och defibrillering.

Bäst är naturligtvis om unga redan i skolan får lära sig grunderna i HLR, och i läroplanen finns HLR angivet som ett centralt innehåll i ämnet idrott och hälsa. Dock visar det sig att det skiljer en hel del mellan skolor, enligt HLR-rådet, vilket Sveriges Radio rapporterade den 6 januari 2019. På vissa skolor genomförs endast teoretiska genomgångar.

Praktisk träning är emellertid viktigt för att elever ska utveckla färdighet och förtrogenhet. På andra skolor bejakar man inte att HLR är en färskvara, en kunskap som måste övas för att kunna upprätthållas. Därtill kommer emellanåt nya rekommendationer kring hur HLR bäst utförs, vilket kan motivera ytterligare repetition. 

Alla högstadieelever bör, oavsett var de bor och vilken skola de går i, årligen få öva grunderna i HLR. 

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Ser ministern något behov av att vidta åtgärder för att säkerställa att alla elever en gång per år under högstadiet får öva grunderna i HLR?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-05 Överlämnad: 2020-02-05 Anmäld: 2020-02-06 Svarsdatum: 2020-02-12 Sista svarsdatum: 2020-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga