Hjälplinjen

Skriftlig fråga 2019/20:599 av Karin Rågsjö (V)

Karin Rågsjö (V)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Hjälplinjen, som sedan 2002 har gett samtalsstöd för människor i kris, läggs ned vid årsskiftet. Linjen har varit öppen eftermiddagar och kvällar alla dagar i veckan. Verksamheten finansieras av landets regioner och sköts av bolaget Inera. Årligen har linjen mottagit runt 30 000 samtal.

Hjälplinjen, som är bemannad med bland annat psykologer, har haft två funktioner: dels som direkt samtalsstödjande, dels som hänvisande part vidare i vårdprocessen. Beslutet att lägga ned telefonlinjen fattades formellt av Ineras vd men bygger på rekommendationer från regionerna. Enligt Inera ska detta in i regionernas ordinarie arbete. Ingen av storstadsregionerna planerar någon ny tjänst som ersättning för hjälplinjen, detta enligt Ekot. Region Skåne, en av få regioner som motsatte sig beslutet, kommer i stället att hantera det genom 1177 Vårdguiden. Den stora fördelen med att hålla verksamheten utanför regionerna var att det tillät en anonymitet som är svår att upprätthålla inom regionen.

Det är med stor förundran vi försöker förstå beslutet, detta i en tid av ökande psykisk ohälsa.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av beslutet att lägga ned Hjälplinjen i en tid av ökad psykisk ohälsa samt utan garantier för att en statlig myndighet eller regioner kan ta över frågan under en period av stora ekonomiska svårigheter för regionerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-06 Överlämnad: 2019-12-09 Anmäld: 2019-12-10 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga