Hjälp till småspararna att utkräva ekonomiskt ansvar

Skriftlig fråga 2008/09:674 av Green, Monica (s)

Green, Monica (s)

den 26 februari

Fråga

2008/09:674 Hjälp till småspararna att utkräva ekonomiskt ansvar

av Monica Green (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

En svensk kvällstidning i samarbete med en affärstidning på nätet har kartlagt finanskrisens smitare och förlorare i olika fall. Skattebetalarna fick gå in och rädda Carnegie. Då hade en liten krets av Carnegiechefer tillsammans tjänat hundratals miljoner kronor på banken. Åtminstone en av cheferna klarade sig undan kraschen – innan låneskandalen briserade sålde han av alla sina aktier för 22,1 miljoner kronor. Några veckor senare blev aktierna värdelösa. Här i Sverige finns flaggningsregler, man måste meddela om försäljningen överstiger 5 procent av antalet aktier. Chefens försäljningar gick aldrig över 5-procentsgränsen och informationen om att han sålde av sin del i bolaget nådde aldrig en större krets. Några åtalsmöjligheter om insiderbrott finns inte. Allt har gått ”rätt” till.

Åren 2000–2007 fick personalen dela på 6,6 miljarder kronor i bonusar. En del pengar investerades i stora villor. Denna personkrets fick kraftigt sänkt fastighetsskatt och slapp också betala förmögenhetsskatt när den borgerliga regeringen tillträdde.

Före kraschen hade Carnegie knappt 7 000 aktieägare. Många har förlorat hundratusentals kronor samtidigt som ansvariga förefaller kunna behålla de stora, orättfärdiga inkomster de skaffat sig genom de spekulationer Carnegie ägnat sig åt. Var finns rättvisan?

Avser statsrådet att ta något initiativ så att Carnegies småsparare kan utkräva ansvar och rättvisa gentemot dem som tjänat på spekulationsbubblan och som också tycks kunna behålla sina stora vinster?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-26 Anmäld: 2009-02-27 Besvarad: 2009-03-04 Svar anmält: 2009-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-04)