Hjälp till Pakistans befolkning

Skriftlig fråga 2005/06:187 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 20 oktober

Fråga 2005/06:187 av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Carin Jämtin (s)

Hjälp till Pakistans befolkning

Jordbävningskatastrofen i Pakistan innebär en större utmaning än vid tsunamin. Det säger FN-samordnaren Andrew Mcleod. Antalet döda, som väntas stiga kraftigt, är uppe i över 50 000. Fortfarande är tusentals allvarligt skadade människor fångade i raserade bergsbyar dit ingen når. En miljon människor beräknas vara utan tak över huvudet. Snart börjar snön falla.

Katastrofhjälp behövs och svenska Räddningsverket har åkt dit med hjälp. Men när man följer nyhetsbevakningen inser man att det behövs mycket mer hjälp, både direkt och på längre sikt, med återuppbyggnad av landet.

Därför är min fråga till statsrådet Carin Jämtin:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att Sverige och EU ska kunna bidra på bästa sätt för att hjälpa den drabbade befolkningen på kort och lång sikt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2005-10-20 Inlämnad: 2005-10-20 Besvarad: 2005-10-27 Svar anmält: 2005-10-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-10-27)