Hjälp till krögare

Skriftlig fråga 2020/21:1393 av Malin Höglund (M)

Malin Höglund (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Coronapandemin har drabbat krögare i Dalarna och hela Sverige mycket hårt, de går på knäna. Pandemin har slagit hårt mot hela näringslivet, men framför allt mot restaurangbranschen. Regeringen ändrar beslut från den ena dagen till den andra och ger inte restaurangbranschen den framförhållning den behöver. Beslut har tagits att förbjuda alkoholservering efter klockan 20.00, och nu har det beslutet förlängs med väldigt kort varsel. När rekommendationer och regler ändras med kort varsel är det inte så lätt att planera, varken i fråga om personalplanering eller inköp av varor.

I dalafjällen och i de övriga kommunerna ropar krögare på hjälp, och gästerna önskar sitta lite längre än till klockan 20.00 i de säkra miljöer som krögarna möjliggör för. Inför helgen  den 15 januari hade krögare hoppats på att kunna ha öppet längre än till klockan 20.00. Men i stället förlängdes beslutet till den 24 januari.

Till saken hör att krögare ofta behöver varsla om exempelvis ändringar av arbetsscheman minst två veckor före.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur menar ministern att krögare ska kunna planera för sin personal, deras arbetsschema och deras tider på ett bra sätt när regeringens beslut om förlängd stängning klockan 20.00 endast kom mer några dagars varsel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-21 Överlämnad: 2021-01-22 Anmäld: 2021-01-26 Svarsdatum: 2021-02-03 Sista svarsdatum: 2021-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga