Hjälp till åkeriföretag

Skriftlig fråga 2019/20:225 av Thomas Morell (SD)

Thomas Morell (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Tisdagen den 22 oktober publicerades en artikel där ett åkeriföretag påtalar allvarliga brister i Transportstyrelsens sätt att utföra sina företagskontroller. Kritiken handlar om kör- och vilotider. Företag som vill vara seriösa inom transportnäringen påförs hundratusentals kronor i sanktionsavgifter, i huvudsak på brister som finns inbyggda i systemet. Det är en komplex lagstiftning som reglerar kör- och vilotider, och den tekniska utrustningen lämnar dessutom en del övrigt att önska. Företaget i artikeln arbetar aktivt med kör- och vilotider där företagsledningen har en kontinuerlig dialog med sina förare om vikten av att följa lagstiftningen. Trots detta arbete påförs företaget flera hundra tusen kronor i sanktionsavgifter, och de är inte ensamma i den här situationen. Branschorganisationen Transportföretagens jurist påtalar i samma artikel att myndighetens kontroller är alldeles för fyrkantiga.

Undertecknad har tidigare ställt en fråga till statsrådet om Transportstyrelsens företagskontroller. Jag upplever att regeringen tar alltför lätt på transportbranschens kritik mot Transportstyrelsens sätt att utföra sina kontroller. Det är synnerligen allvarligt när åkeri- och bussföretag inte upplever att kontrollerna sköts på ett korrekt sätt och att myndigheten inte hjälper och stöttar de företag som efterfrågar myndighetens stöd. Förtroendet för myndigheten är på väg att urholkas ordentligt, och det borde rimligen få regeringen att agera kraftfullt.

Problemen med Transportstyrelsens kontroller är flera, men det allvarligaste är att myndigheten inte ser skillnad på ett mänskligt misstag och medvetet fusk. För mig som själv har arbetat med kontroller på väg och i företagens lokaler visar detta på grundläggande kompetensbrist i kontrollverksamheten. Dessutom besöker inte Transportstyrelsen företag när detta efterfrågas av branschen, och myndigheten hänvisar till resursbrist när transportföretag vädjar om myndighetens hjälp.

Att inte ge den hjälp och information som efterfrågas till den som berörs av myndighetens kontroll står i direkt kontrast till förvaltningslagen (2017:900). En av de inledande textraderna i denna lag lyder enligt följande: Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa en rättssäker kontroll av kör- och vilotider i företagens lokaler?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-22 Överlämnad: 2019-10-23 Anmäld: 2019-10-24 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga