hiv/aids

Skriftlig fråga 2002/03:331 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 17 december

Fråga 2002/03:331

av Carina Hägg (s) till statsrådet Jan O Karlsson om hiv/aids

Många kvinnor förvägras rätten att själva bestämma över sin kropp. Männen kan oftare välja att använda kondom än kvinnor kan kräva det av sina män, för att inte riskera att smittas av hiv/aids. Könsstympning och sexuella vanor, som dry sex, ökar infektionsrisken. Kvinnor riskerar även att utsättas för våldtäkt och att smittas under övergrepp.

Kvinnor lever ofta under sämre ekonomiska villkor än män och har därmed en större utsatthet. Till detta kan läggas oron för att forskning, förebyggande arbete och behandling utgår från mannen och inte från kvinnan. De resurser som sätts in i dag är inte könsneutrala utan har mannen som norm. I flera områden smittas dessutom kvinnor i högre utsträckning än män.

Min fråga till statsrådet Jan O Karlsson är vad statsrådet avser att göra för att undanröja könsdiskriminering av kvinnor vid bistånd till forskning, förebyggande arbete samt behandling av hiv/aids.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2002-12-18 Anmäld: 2002-12-18 Besvarad: 2003-01-09 Svar anmält: 2003-01-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-01-09)