hiv/aids som ett säkerhetspolitiskt hot

Skriftlig fråga 2001/02:724 av Viklund, Margareta (kd)

Viklund, Margareta (kd)

den 13 februari

Fråga 2001/02:724

av Margareta Viklund (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om hiv/aids som ett säkerhetspolitiskt hot

De senaste åren har Försvarsberedningen i en serie rapporter fastställt att de nya säkerhetshoten i ökad grad bygger på andra faktorer än de rent militära och att de därmed också måste bekämpas med andra medel än de traditionellt militära.

Ett akut hot som FN:s säkerhetsråd fastställt som en allvarlig faktor i den säkerhetspolitiska hotbilden är den omfattande spridningen av hiv/aids.

På sikt innebär spridningen av hiv/aids att stater riskerar att bryta samman, med ökande risker för väpnade konflikter och flyktingströmmar som följd. Det ökar i sin tur smittspridningen ytterligare. Sedan början av 80-talet har ca 25 miljoner människor dött på grund av aids.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder tänker ministern att vidta för att aktivt verka för att spridningen av hiv/aids klassas som ett säkerhetsproblem?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-02-13 Anmäld: 2002-02-19 Besvarad: 2002-02-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-02-20)