hiv/aids-kontoret i Harare

Skriftlig fråga 2001/02:823 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 28 februari

Fråga 2001/02:823

av Carina Hägg (s) till statsrådet Jan O Karlsson om hiv/aids-kontoret i Harare

Ett av de mest akuta problemen för Afrika är aids. Hiv/aids hotar att leda till flera nationella katastrofer. För att hindra spridning av epidemin krävs ett starkt engagemang och att ledare på olika nivåer och inom olika sektorer av samhället tydligt prioriterar frågan. Den brist på politiskt ledarskap som vi nu ser exempel på från flera av regionens ledare är djupt beklaglig och oroväckande. Sverige har ökat sina ansträngningar i kampen mot aids. Inte minst har man markerat detta genom inrättandet av ett regionalt kontor i Harare för att integrera hiv/aids-aspekten i svenskt utvecklingssamarbete i södra Afrika. Sedan beslutet togs om kontoret i Harare har den politiska situationen i Zimbabwe förvärrats och inget tyder på en aktivare politik i kampen mot hiv/aids. Situationen i Zimbabwe riskerar att varaktigt påverka kontorets verksamhet i Zimbabwe och försvåra vårt utvecklingssamarbete i dessa frågor i regionen. En planerad uppföljning med riksdagsledamöter och en diskussion med parlamentariker i Harare med bl.a. mig har skjutits på framtiden. Epidemin i Zimbabwe rasar vidare.

Min fråga till regeringen är om biståndsminister Jan O Karlsson vidtagit någon åtgärd med anledning av att intentionerna vid beslutet om inrättande av kontoret i Harare inte kunnat förverkligas.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-02-28 Anmäld: 2002-03-05 Besvarad: 2002-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-03-06)