historiska arrenden

Skriftlig fråga 2002/03:1054 av Adelsbo, Christer (s)

Adelsbo, Christer (s)

den 4 juni

Fråga 2002/03:1054

av Christer Adelsbo (s) till justitieminister Thomas Bodström om historiska arrenden

År 1989 togs ett riksdagsbeslut med stor majoritet om att ge jordbruksarrendatorer rätten att friköpa de gårdar som man i generationer bebyggt, bebott och brukat under adligt förmyndarskap. Trots detta har denna rätt ännu inte infriats. Adelns privilegiebrev från 1723 anses alltså alltjämt vara giltigt. Dessutom har jordägarna, på flera håll, chockhöjt arrendeavgifterna. Krav om både 50 % och 100 % höjning av arrendeavgifterna har förekommit.

Detta uråldriga system är ett problem på flera sätt. Många unga som vill ta över efter sina föräldrar känner olust att gå in i ett system de anser höra det förgångna till. De har växt upp och utbildat sig till lantbrukare under en tid med vetskap om riksdagens klara ställningstagande 1989, om att friköpsrätt skulle genomföras.

Vi har alltså kvar rester av det gamla feodalsamhället, rester som är direkt odemokratiska men som på något envist sätt ändå lyckats överleva ända in till 2000-talet. I övriga nordiska länder har man gjort något åt detta och infört en laglig rätt till friköp av historiska arrenden.

Vilka initiativ avser justitieministern att ta för att infria riksdagens beslut att jordbruksarrendatorer ska få rätten att friköpa sina gårdar som nu står under adligt förmyndarskap?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-06-04 Anmäld: 2003-06-04 Besvarad: 2003-06-13 Svar anmält: 2003-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-13)