Historielöshet bland ungdomar

Skriftlig fråga 2005/06:1769 av Hagberg, Liselott (fp)

Hagberg, Liselott (fp)

den 7 juni

Fråga 2005/06:1769 av Liselott Hagberg (fp) till statsrådet Ibrahim Baylan (s)

Historielöshet bland ungdomar

Enligt en nyligen genomförd undersökning, som genomförts av tidningen Aftonbladet och Internetsajten Lunarstorm, ökar de främlingsfientliga åsikterna bland landets unga människor. I samband med firandet av nationaldagen den 6 juni genomfördes omfattande främlingsfientliga demonstrationer av både civilklädda och politiskt uniformerade ungdomar. Enligt min uppfattning är det oroande att de främlingsfientliga åsikterna breder ut sig och växer sig allt starkare. Det tyder på att det finns en historielöshet bland ungdomar. Bland många unga verkar det vara helt okänt att vårt land byggts upp av människor, med olika typer av kunskaper, som invandrat till vårt land. Det handlar om allt från vallonerna till arbetskraftsinvandringen efter andra världskriget.

För ett par år sedan genomfördes en genomgång av läroböckerna i samhällskunskap, historia och geografi. Genomgången visade att invandrarnas betydelse i svensk historia är något som i stort sett är helt frånvarande.

Skolan har självklart en viktig roll. Invandrarnas bidrag till vår historia måste utgöra en självklarhet i undervisningen. Helt uppenbart finns brister både i skollitteraturen och i undervisningen.

Med anledning av vad som beskrivs ovan undrar jag vilka åtgärder statsrådet avser att vidta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-07 Anmäld: 2006-06-07 Besvarad: 2006-06-14 Svar anmält: 2006-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-14)