historieforskning om folkmord i Turkiet

Skriftlig fråga 2000/01:1006 av Kerimo, Yilmaz (s)

Kerimo, Yilmaz (s)

den 4 april

Fråga 2000/01:1006

av Yilmaz Kerimo (s) till utrikesminister Anna Lindh om historieforskning om folkmord i Turkiet

Inför riksdagens behandling av ett betänkande om de mänskliga rättigheterna, har frågan om den svenska regeringen bör erkänna folkmordet på assyrier/syrianer och kaldéer som ett historiskt faktum, väckt mångas känslor. Det är självklart att det är en fråga som engagerar. Det fasansfulla som drabbat armenier, assyrier/syrianer och kaldéer är inslag i världshistorien som påverkat och påverkar många generationer av de folkgrupper som utsattes.

Folkmord är ett väl definierat folkrättsligt begrepp som inte kan användas utan att en omfattande opartisk bevisning föreligger. Man har inte haft tillgång till sådan bevisning och problemet är troligen att det är svårt att hitta i dag. Därför finns det behov av forskning kring assyriers/syrianers situation under "svärdets år". En väg att gå kan vara att bjuda in historiker till en överläggning för att stimulera svenska historiker att ta del av den dokumentationen. Utskottet har också markerat att Turkiet måste öppna sina arkiv för forskningen.

Det är det internationella samfundets plikt att inte enbart fördöma och minnas det som hände. Vi har också en uppgift i att reda ut frågetecken i historien, och bedöma och fördöma händelser utifrån internationella principer och konventioner, som också bygger på ett historiskt forskningsmaterial.

Min fråga är:

Avser utrikesministern att ta initiativ till att historisk forskning om folkmorden kommer till stånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-04-04 Besvarad: 2001-04-11 Anmäld: 2001-04-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-04-11)