Higgspartikeln och religiös neutralitet

Skriftlig fråga 2012/13:675 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 26 juli

Fråga

2012/13:675 Higgspartikeln och religiös neutralitet

av Peter Persson (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Genom den så kallade Higgspartikeln har ännu ett avgörande steg tagits mot ett vetenskapligt bevis på att Gud inte existerar och har skapat universum. Likaså får det väl ändå anses vetenskapligt bevisat att människan inte har någon osynlig ”själ” och att det inte finns något liv efter detta.

Religiös tro handlar alltså numera bara om att tron är en utgångspunkt för moraluppfattningar och social gemenskap. I sak är de religiösa skrifterna som Bibeln och Koranen berättelser utan något som helst förklaringsvärde i fråga om vetenskapliga företeelser.

Kyrkan har historiskt kontrollerat undervisningen för att upprätthålla sina ovetenskapliga trosföreställningar och dogmer. Sekulariseringen bör nu slutföras, och samhället och skolan bör bli fullständigt neutrala i förhållande till individernas trosuppfattningar.

Det som behandlas under ämnet religionskunskap bör överföras till andra ämnen, till exempel historia och samhällskunskap samt på gymnasienivå filosofi. De timmar som på så sätt frigörs bör tillföras naturvetenskapliga ämnen.

Genom vilka åtgärder och insatser vill statsrådet krympa ”Gudsundervisningen” i skolan till förmån för ”Higgsundervisning”?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-07-26 Besvarad: 2013-08-09 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-09)