hets mot folkgrupp

Skriftlig fråga 1997/98:18 av Pilsäter, Karin (fp)

Pilsäter, Karin (fp)
Fråga 1997/98:18 av Karin Pilsäter (fp) till justitieministern om hets mot folkgrupp

Återigen har det grova riktade våldet mot homosexuella uppmärksammats. Personer med homosexuell läggning hotas och utsätts för våld av personer med nynazistisk inriktning just därför att de är homosexuella. Homosexuella personer är en av nazismens klassiska måltavlor och vi får gång på gång bevis för att aktiva våldshandlingar föregåtts av och inspirerats av nynazistisk hets mot homosexuella.

Med anledning av detta undrar jag när justitieministern avser lägga förslag till riksdagen om att utvidga förbudet mot hets mot folkgrupp att även omfatta homosexuella.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1997-09-23 Anmäld: 1997-09-29 Besvarad: 1997-10-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga