herrelösa hus

Skriftlig fråga 2002/03:907 av Kristiansson Karlstedt, Kerstin (s)

Kristiansson Karlstedt, Kerstin (s)

den 9 maj

Fråga 2002/03:907

av Kerstin Kristiansson Karlstedt (s) till justitieminister Thomas Bodström om herrelösa hus

Fastigheter utan ägare, herrelösa hus, är ett problem som förutom kapitalförstöring innebär obehag och direkta risker för hyresgäster. Hur man ska komma åt problemet har diskuterats under flera års tid. Eftersom frågan är komplex och berör många olika samhällsområden har det varit svårt att hitta en rimlig lösning på problemet.

Justitieministern angav för ett år sedan i ett frågesvar till mig att en arbetsgrupp, bestående av representanter för olika departement, som berett frågan, nu var klar med sitt arbete. Arbetsgruppens överväganden skulle kompletteras med lagförslag, vilket hade påbörjats och beräknades vara klart redan under hösten 2002. Några åtgärder angående detta har ännu inte presenterats och kommuner som är berörda av ovannämnda problem väntar på en snar lösning.

Jag vill fråga justitieministern vilka åtgärder han avser att vidta för att snarast presentera lagförslag avseende herrelösa hus för riksdagen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-09 Anmäld: 2003-05-09 Svar anmält: 2003-05-14 Besvarad: 2003-05-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-05-14)