herrelösa hus

Skriftlig fråga 2001/02:1018 av Kristiansson Karlstedt, Kerstin (s)

Kristiansson Karlstedt, Kerstin (s)

den 10 april

Fråga 2001/02:1018

av Kerstin Kristiansson Karlstedt (s) till justitieminister Thomas Bodström om herrelösa hus

Fastighetenr utan ägare, herrelösa hus, är ett problem. När det gäller hyreshus lämnas huset utan tillsyn och underhåll, vilket kan innebära obehag och direkta risker för hyresgäster. Andra fastigheter förfaller och blir utsatta för skadegörelse, vilket förutom kapitalförstöring är negativt för miljön.

En utredning om frågan pågår och justitieministern lovade för ett år sedan att påskynda den. Dessutom tillsattes en arbetsgrupp med representanter från olika departement för att diskutera om det t.ex. med hjälp av en god man var möjligt att sälja fastigheten snabbare än i dag. Arbetsgruppen skulle prioritera detta arbete och bedriva det skyndsamt. Trots detta finns ännu i dag vare sig utredningsförslag eller några konkreta resultat av arbetet i ovannämnda arbetsgrupp.

Jag vill därför fråga justitieministern vilka åtgärder han avser att vidta för att frågan ska få snabb en lösning.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-04-10 Anmäld: 2002-04-16 Besvarad: 2002-04-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-04-18)