Hennes & Mauritz och uzbekisk bomull

Skriftlig fråga 2007/08:380 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 30 november

Fråga

2007/08:380 Hennes & Mauritz och uzbekisk bomull

av Birgitta Eriksson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Uzbekistan räknas inte till världens demokratier. Uzbekistan är också en av världens ledande bomullsproducenter. Denna bomull produceras genom barnarbete. Barnarbete förhindrar barns- och ungdomars skolgång och utveckling. Barnarbete leder till fattigdom som vuxen.

Det har nu visat sig att företaget Hennes & Mauritz saluför kläder gjorda av uzbekisk bomull plockad av barnarbetare. Företaget säger sig inte kunna göra något åt saken.

Näringsministern har som bekant lovat att lösa konflikten kring Ekfors Kraft i Norrbotten och kunde kanske på ett liknande sätt försöka påverka Hennes & Mauritz om nödvändigheten att avstå från att använda uzbekisk bomull plockad av barnarbetare.

Hennes & Mauritz huvudägare, Stefan Persson, får ju en betydande inkomstförstärkning genom den borgerliga regeringens avskaffande av förmögenhetsskatten – han betalade 34 miljoner 2005. Detta borde göra honom mer benägen att lyssna på näringsministerns plädering mot att göra pengar på barnarbete.

Hur avser statsrådet att agera med anledning av det anförda?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-11-30 Anmäld: 2007-11-30 Svar anmält: 2007-12-12 Besvarad: 2007-12-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-12)