Hemvärnets utrustning

Skriftlig fråga 2009/10:878 av Lindestam, Åsa (s)

Lindestam, Åsa (s)

den 4 juni

Fråga

2009/10:878 Hemvärnets utrustning

av Åsa Lindestam (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Trots sommarens intrång och kommande värme har många av oss upplevt en hård vinter med mycket snö. Vi i norra delen av landet har fått snö i massor och stundtals har det varit för mycket att skotta men framför allt svårt ibland att ta sig fram.

Ett hjälpmedel som varit till stor nytta i norr har varit hemvärnets skidor som finns i alla kvarvarande förråd. Stundtals har de även medtagits i bandvagnar för att kunna göra gruppen mer mobil. Nu verkar skidor inte längre finnas med på utrustningslistorna. Detta måste vara ett misstag och ett slöseri när de redan finns på plats och alltså inte behöver köpas in.

Min fråga är således:

Är det försvarsministerns avsikt att hemvärnet och de nationella skyddsstyrkorna ska få behålla de skidor de har i sina förråd för att kunna använda vid behov när snödjupet kräver så?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-04 Anmäld: 2010-06-04 Besvarad: 2010-06-09 Svar anmält: 2010-06-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-09)