hemlösheten i Sverige

Skriftlig fråga 2002/03:379 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)

den 9 januari

Fråga 2002/03:379

av Owe Hellberg (v) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om hemlösheten i Sverige

Under den stränga vinter som nu varit, så aktualiseras hemlösheten på ett tydligt sätt, hemlösa till och med omkommer. Det finns ca 10 000 hemlösa, varav ca 1 000 är uteliggare. Bland de hemlösa finns också ett stort antal barn, inte minst i Malmö kommun. Denna situation är naturligtvis ovärdigt ett välfärdssamhälle som vårt och åtgärder måste vidtas.

Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen bör skärpas och även ges befogenheter som de i dag inte har, till exempel en anvisningsrätt till såväl kommunala som privata hyresrätter.

Inte ens en organisation som Frälsningsarmén lämnar några lägenheter till den kommunala bostadskön i Stockholm, men vill ha medborgarnas stöd för att bedriva härbärgesverksamhet. Ett sådant boende kan vara en hjälp i en akut situation, men bör inte permanentas.

Jag vill fråga statsrådet:

Vilka åtgärder tänker statsrådet att vidta för att underlätta för och skärpa kraven på kommunerna så att den ovärdiga hemlösheten kan avskaffas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-01-09 Besvarad: 2003-01-17 Svar anmält: 2003-01-21 Anmäld: 2003-01-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-01-17)