Hemlöshet i Sverige

Skriftlig fråga 2012/13:208 av Ericson, Gunvor G (MP)

Ericson, Gunvor G (MP)

den 14 december

Fråga

2012/13:208 Hemlöshet i Sverige

av Gunvor G Ericson (MP)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Enligt Socialstyrelsen lever 34 000 människor i hemlöshet i Sverige. Hemlöshet finns i så gott som samtliga Sveriges 290 kommuner, och bakom siffrorna döljer sig verkliga människor. Hemlöshet är ett allvarligt symtom på att det finns stora brister i ett samhälles sociala skyddsnät. Det är också ett tecken på en icke fungerande bostadsmarknad.

Hemlösheten ökar i alla kategorier, och det finns även oroande tendenser att antalet barnfamiljer som vräks ökar. Processen från vräkningshot till vräkning är dessutom ofta mycket kort. Detta understryker behovet av en skärpt lagstiftning med starkare skydd som omöjliggör vräkning av barn.

Socialstyrelsens senaste rapport visar även att hemlöshet breder ut sig till nya grupper. Det är nu vanliga medborgare som förlorar sina bostäder. De har inga missbruksproblem och inga psykiska sjukdomar, men de saknar oftast inkomst. Regeringen talar ofta om att minska utanförskapet, men i stället ser vi en utveckling där arbetslösa blir hemlösa.

Regeringens strategi mot hemlöshet löpte ut 2009. Någon ny strategi finns inte, trots att problemet ökat i omfattning.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Maria Larsson vilka insatser hon avser att göra för att bekämpa den växande hemlösheten i Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-12-14 Anmäld: 2012-12-14 Besvarad: 2012-12-19 Svar anmält: 2012-12-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-19)