hemlösas rätt till Postens ID-kort

Skriftlig fråga 2000/01:1672 av Nordlund, Harald (fp)

Nordlund, Harald (fp)

den 11 september

Fråga 2000/01:1672

av Harald Nordlund (fp) till näringsminister Björn Rosengren om hemlösas rätt till Postens ID-kort

Posten har skärpt reglerna för beställning av legitimationshandling och detta gör det omöjligt för hem- och adresslösa att erhålla ett ID-kort. När man beställt en legitimationshandling sänder Posten hem en bekräftelse till folkbokföringsadressen. Regeln har kommit till för att förhindra bedrägerier, men ställer till problem för dem som saknar fast adress.

Den som saknar en fast punkt, en adress, torde ha stort behov av en giltig legitimationshandling. Man kan vara tillfälligt bostadslös men många av de drabbade är demenssjuka, har alkoholproblem, är uteliggare eller är på annat sätt socialt åsidosatta. Man kan utgå ifrån att många av dem har ett stort behov av att kunna styrka sin identitet inte bara för myndigheter utan också för att hämta ut pension eller bidrag för sitt dagliga liv.

Postens presstjänst har för Kyrkans Tidning bekräftat bilden och kan bara beklaga att människor kommer i kläm. Någon förändring i regelsystemet har inte varit uppe till diskussion, uppger man.

Min fråga till statsrådet Rosengren är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta för adresslösa människor att erhålla legitimationshandling?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-09-11 Anmäld: 2001-09-18 Besvarad: 2001-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-19)