Hemligstämplade Vaxholmsyttranden

Skriftlig fråga 2006/07:273 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 5 december

Fråga

2006/07:273 Hemligstämplade Vaxholmsyttranden

av Krister Örnfjäder (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I de statsanställdas tidning ST Press nr 15/06 finns en kort notis som berättar följande: ”Regeringen vägrar att lämna ut andra EU-länders yttrande i det så kallade Vaxholmsmålet, som handlar om fackförbunden Byggnads och Elektrikernas blockad mot det lettiska företaget Laval. LO-tidningen begärde att få se de yttranden som kommit in till EG-domstolen, men fick nej från utrikesdepartementet. Tidningen överklagade då till regeringen, som nu säger nej med hänvisning till utrikessekretessen.”

Sverige har som demokratiskt föredöme en skyldighet att förbli ett öppet och transparent samhälle, där medborgarnas möjligt till insyn i de politiska processerna så långt som möjligt måste säkras. Utrikesdepartementets hemlighållande av dessa yttranden verkar orimligt med tanke på ärendets aktualitet och relevans för den svenska arbetsmarknadspolitiken och värderingarna på arbetsmarknaden.

Därför vill jag fråga ansvarig minister på Utrikesdepartementet av vilka skäl och på vilka grunder som ministern hemligstämplat yttrandena.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-12-05 Anmäld: 2006-12-05 Besvarad: 2006-12-13 Svar anmält: 2006-12-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-12-13)