Hemliga inspektioner på apotek

Skriftlig fråga 2011/12:744 av Bråkenhielm, Catharina (S)

Bråkenhielm, Catharina (S)

den 4 september

Fråga

2011/12:744 Hemliga inspektioner på apotek

av Catharina Bråkenhielm (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Läkemedelsverket fick i uppdrag att övervaka den nya apoteksmarknaden efter avregleringen. Läkemedelsverket gör inspektioner ute på apoteken, både efter anmälningar och enligt en uppgjord plan. Läkemedelsverket kan utdöma vite eller förbjuda ett apotek att fortsätta, om de hittar riktigt allvarliga brister och apoteket inte bättrar sig. När Sveriges Television ville ta del av inspektionsresultat för att se hur de olika apotekskedjorna sköter sig, visade det sig att uppgifter om fel och brister (så kallade avvikelser) var maskerade. Det handlar om personal och organisation, lokaler och utrustning, recepthantering, beredning av läkemedel, egenkontroll och dokumentation. Motivet är att skydda de ekonomiska förhållandena hos företaget. I stället för öppenhet och transparens har vi alltså ett system med hemlighetsmakeri om brister och fel. Ingen tjänar på detta. Det gynnar inte apotekskunderna, och det skapar bara misstro mot apoteken.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga:

Är socialministern beredd att se över regelsystemet för inspektioner så att resultaten blir offentliga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-09-04 Anmäld: 2012-09-06 Besvarad: 2012-09-18 Svar anmält: 2012-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-18)