Hemlig dataavläsning

Skriftlig fråga 2019/20:470 av Linda Westerlund Snecker (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Polisen och Säpo har under lång tid efterfrågat en lagstiftning kring hemlig dataavläsning, något som regeringen aviserat att den kommer att leverera till riksdagen i närtid.

Att komma åt krypterad kommunikation via olika former av appar är tekniskt problematiskt. Hemlig dataavläsning är antagligen inte den enkla lösning som många hoppas på, eftersom tillfället att installera en trojan i ett befintligt kommunikationsmedel som en mobil eller dator är näst intill obefintligt. Vid en upplåst mobil eller dator och då informationen finns i klartext är hanteringen enkel när trojanen väl är placerad, men möjligheten att komma åt information i olika appar eller mejl som lagras på servrar eller i ett molnbaserat system är i stort sett obefintlig.

När trojanen väl är installerad finns en möjlighet att avläsa information i realtid. Men att avläsa krypterad information kommer fortsatt att vara en stor utmaning eftersom krypteringen sker via nycklar. Regeringen har dock inte aviserat att staten ska framställa en huvudnyckel för kryptering, en utveckling som skulle vara mycket oroande eftersom så pass mycket av privatpersoners kommunikation i dag sker krypterat. Vidare byter kriminella nätverk självfallet mobiltelefoner ofta eller använder olika former av superkrypterade mobiltelefoner. Tanken är, såvitt jag förstått saken, att hemlig dataavläsning ska ge en möjlighet att läsa av information innan den krypteras. Hur detta ska gå till i praktiken har dock ingen kunnat ge ett svar på.

Därtill lider polisen och Säpo av en stor och eftersatt it-hall med oklar kapacitetsbrist för att hantera komplicerade och nya hemliga tvångsmedel.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur ser de brottsförebyggande myndigheternas handlingsutrymme, förmåga och möjlighet ut för att komma åt kommunikation med hemlig dataavläsning innan den krypteras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-21 Överlämnad: 2019-11-22 Anmäld: 2019-11-26 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga