Hemkallande av militärattaché och översyn av militärt utbyte

Skriftlig fråga 2009/10:876 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 4 juni

Fråga

2009/10:876 Hemkallande av militärattaché och översyn av militärt utbyte

av Ameer Sachet (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Israel lägger nio procent av sin bruttonationalprodukt på försvaret. Försvaret har en stark ställning i staten och även Israels försvarsindustri har en betydelsefull roll. I ingen annan demokrati tillmäts militären en sådan betydelse och i likhet med Turkiet övervakar Israels militär det politiska livet. IDF (Israeli Defense Force) är Israels försvarsmakt varunder marinen sorterar och IAF är förkortningen för Israels flygvapen, Israeli Air Force. Israel har också en betydande säkerhetstjänst som inte minst opererar utomlands.

Att Israel har kärnvapen och inte skrivit på icke-spridningsavtalet är väl känt.

Israel har värnplikt för både män och kvinnor. Kvinnor har 22 månaders grundutbildning, men genomför ingen repetitionsutbildning, män har 36 månaders grundutbildning och är skyldiga att genomföra repetitionsutbildning till 55 års ålder. Värnplikten gäller judar och druser, men inte kristna och muslimer. De kan dock genomföra värnplikten på frivillig basis.

Sveriges försvarsmakt har haft ett inte helt obetydligt utbyte med Israel, i synnerhet längre tillbaka. Utbytet genom studiebesök har dock varit livaktigt fram till nutid. Sedan 2005 har vi också en militärattaché i Israel.

Avser försvarsministern att ta initiativ till att militärattachén i Israel kallas hem samt i övrigt också se över Försvarsmaktens och svensk säkerhetstjänsts utbyte med dess motsvarigheter i Israel?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-06-04 Anmäld: 2010-06-04 Besvarad: 2010-06-09 Svar anmält: 2010-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-09)