Hemförande av barn från nordöstra Syrien

Skriftlig fråga 2019/20:111 av Håkan Svenneling (V)

Håkan Svenneling (V)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Debatten om de svenska barn som far illa i nordöstra Syrien har pågått under en lång tid. Det handlar om barn till föräldrar som misstänks vara IS-terrorister eller associerade till IS. I vissa fall är föräldrarna inte längre i livet.

Regeringen har mött kritik från både organisationer och anhöriga till de barn som far illa. Man har agerat långsamt, och olika statsråd har presenterat olika förklaringar som alla går ut på att det skulle vara svårt att göra något.

I september 2019 berättade Nederländernas justitieminister Ferd Grapperhaus för parlamentet i Haag att landet hade tackat nej till ett erbjudande från USA om assistans med att föra hem tio nederländska kvinnor, som anklagats för kopplingar till IS, och deras barn. Erbjudandet ska ha kommit den 28 juni 2019.

Erbjudandet från USA till Nederländerna väcker frågan om Sverige har fått något liknande erbjudande.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Har den svenska regeringen fått något erbjudande från USA eller annan stat om assistans med att föra hem svenska medborgare från nordöstra Syrien?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-07 Överlämnad: 2019-10-07 Anmäld: 2019-10-08 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16
Svar på skriftlig fråga